top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávka


Přesný termín, čas a druh fotografování si klient musí domluvit předem buď prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.focenisradosti.cz, na telefonu 773 922 792 nebo emailu focenisradosti@gmail.com. Objednáním závazného termínu vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí objednávky. Rezervace termínu se stává závaznou až po vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami, zasláním Vašich údajů pro přípravu smlouvy na email a potvrzením emailu z mé strany. Do této doby nelze termín považovat za rezervovaný


 
Platba

Cena fotografování je splatná v den zaslání vybraných fotografií k úpravě. Objednáním fotografií se objednávka stává závaznou a klient souhlasí s tím jí v celé této míře zaplatit a převzít. Klient je povinen hotovou zakázku přebrat a bez odkladu celou zaplatit přesně dle jeho závazné objednávky fotografií určených k úpravě. Již upravenou, hotovou, zakázku NELZE nijak měnit
(možný je pouze výběr fotografií navíc). Po dokončení zakázky již nelze nárokovat peníze zpět, ubírat nebo snižovat počet fotografií k úpravě apod. Pokud je zakázka již hotová - znamená to odvedenou, kompletně hotovou práci připravenou k odevzdání. V případě zrušení termínu ze strany klienta je záloha nevratná a slouží k pokrytí nákladů spojených se zrušením objednávky.

Platba je přijímána pouze bezhotovostní formou.Výběr fotografií na retušování

Po fotografování Vám zašlu cca do 7 dnů email nebo zprávu s odkazem na webovou galerii a návod jak postupovat při výběru fotografií k retuši. V případě rodinného, dětského portrétního fotografování obdržíte cca 40-80 fotografií k výběru, v případě newborn focení cca 20-50, v případě těhotenského docení 50-100. Vždy záleží na okolnostech, průběhu focení apod. Pokud máte speciální přání - obzvláště u novorozeneckého fotografování (barvy, rekvizity apod.), vše hlaste předem, nebo v průběhu fotografování.

Vždy záleží na konkrétním miminku co nám dovolí fotit a co ne, vzhledem k tomu, že každý novorozenec je absolutně jiný není možné na přání fotit dané polohy apod. pokud to miminko nedovolí. To je třeba respektovat.

Náhledové fotografie jsou určeny výhradně pro výběr k retušování - jsou v malém rozlišení, opatřeny vodoznakem a podle autorského zákona č. 121/2000 sb je zakázáno tyto fotografie jakkoliv dále upravovat nebo používat bez písemného souhlasu fotografa pokud si nejste z nějakého důvodu schopni fotografie vybrat sami, vyberu ty nejlepší fotografie ze série focení osobně já. Na výběr fotografií má zákazník lhůtu 3 měsíce, po uplynutí této lhůty, z důvodu ukládací kapacity, nárok na fotografie zaniká bez nároku na vrácení platby za focení.
Nespavost, brek nebo nespolupráce dítěte a další vlivy nejsou důvodem k reklamaci focení pokud je k výběru dodán dostatečný
počet fotografií, viz výše.
 


Dodací lhůta

dodací lhůta hotových fotografií je 8 týdnů od zaslání výběru fotografií, nabízím možnost expresního zhotovení zakázky v elektronické podobě do 7 pracovních dnů a to za příplatek 1500,- k balíčkům s 10ti kusy fotografií nebo 2500,- k balíčkům s 20ti kusy fotografií)
+ v případě zájmu cca 3 dny na tisk
fotografií). Větší počet fotografií k úpravě v expresním vyhotovení není možný. V případě státních svátků, Vánoc, dovolené, nemoci apod. se dodací lhůta může adekvátně prodloužit.


 
Hotové fotografie, tisk

Všechny hotové fotografie budou uloženy na internetovém úložišti v plném rozlišení ve formátu .jpg v barevné eventuálně černobílé verzi. Neupravené fotografie v žádném případě neposkytuji. Jakmile bude Vaše zakázka zpracována, zašlu Vám emailem či zprávou odkaz na webovou galerii, kde si výsledné upravené a vyretušované fotografie prohlédnete a v případě zájmu vyberete fotografie do tisku. Případné připomínky k retuši fotografií
musí klient sdělit fotografovi před odesláním fotografií do tisku nejlépe prostřednictvím emailu, poté již není možné uplatnit jakékoliv nároky na změnu, výběr fotografií do tisku je závazný, standardně obdržíte fotografie ve formátu 13x19 cm. Tištěné fotografie objednávám pouze v profesionálních fotolabech, které si barevně rozumí s nastavením mého monitoru. Reklamace tištěných fotografií je tedy možná pouze v případě tiskových chyb - jako jsou barevné tečky, pruhy přes fotografie a jiné reklamace barevného provedení výsledných fotografií není možná, dotisk fotografií, jiných formátů, nebo objednávka foto obrazů
a další je možná po domluvě.


 
Retuš fotografií

Každá Vámi vybraná fotografie projde základními úpravami, jako je ořez, vyvážení barev, úprava kontrastu, sytosti apod. při základní
retuši se odstraňují různé pupínky, modřiny, škrábance, lehce se retušuje pleť, na přání klienta se retušují vrásky, více se vyhlazuje pleť, apod. Veškerá přání na retušování (znaménka, pihy, barevné korekce pleti apod.) je nutné HLÁSIT již při výběru fotografií k úpravě.
Po úpravě fotografií již nelze nic měnit. 

 

Dárkové poukazy

Dárkový poukaz na služby fotografa je možno zakoupit elektronicky prostřednictvím emailu příp. vyzvednout po domluvě osobně.
Nákupem dárkového poukazu souhlasíte s obchodními podmínkami a jejich dodržováním. Dárkový poukaz je vždy vystaven
na konkrétní foto balíček a danou cenu. Tyto služby lze pouze navyšovat na vyšší foto balíček, nikoliv na nižší. Objednání na focení je nutné minimálně dva měsíce předem (pouze tak jsem schopna zaručit na výběr několik volných termínů) a focení musí proběhnout nejpozději do konce platnosti poukazu. Platnost dárkového poukazu je vždy konkrétně uvedena přímo na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz má omezenou platnost. Službu lze tedy čerpat pouze po dobu této platnosti. Po uplynutí platnosti dárkového poukazu není
možno tyto služby jakkoli vymáhat. Platnost si hlídá klient sám. U dárkového poukazu nelze v žádném případě žádat o navrácení
částky v hotovosti. Pro čerpání poukazu je klient povinen informovat fotografa prostřednictvím emailu případně telefonu. Poté jsou klientovi standardně navrženy cca 3 termíny, ve kterých je možno focení uskutečnit. Pokud klientovi termíny nevyhovují, stanoví se další dva náhradní termíny. Pokud zákazník není ochoten se těmto termínům přizpůsobit nebo pokud informuje fotografa o poukazu chvíli před jeho vypršením, dárkový poukaz zaniká bez možnosti náhrady.
 


Náhrada škody

Klient odpovídá za veškeré škody způsobené na vybavení fotografa.

 


Použití fotografií a jejich archivace

Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě uvedeno jinak veškeré fotografie jsou majetkem fotografa
a klient není oprávněn je použít pro komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu fotografa.
Fotograf má právo využít fotografie pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě, atd.), není-li ve smlouvě uvedeno jinak. U novorozeneckého fotografování si vyhrazuji kompletní právo veškeré pořízené fotografie použít pro své účely (web, články, reklama, uveřejnění na mé fb stránce a jiných sociálních sítích, na propagační a tištěné materiály apod.). Hotové fotografie zálohuji po dobu 3 měsíců od předání fotografií.
Zazálohujte si prosím tedy pečlivě své fotografie (nejlépe na několik míst).

 


 Ostatní informace

Jakékoliv změny ve smlouvě mohou být provedeny pouze písemnou formou, případně emailem. Dle § 48 ObčZ je možné ve výjimečných případech odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ze strany zhotovitele. V těchto případech bude již splacená část objednatelem vrácena na jeho bankovní účet v plné výši. Pokud se domluveného fotografování nemůžete z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, kontaktujte mne prosím co nejdříve - Váš termín můžeme bez problémů přesunout. Dodržujte stanovený čas fotografování - pokud mám ještě další zákazníky, nemohu Vám ušlý čas nijak nahradit. Pokud se fotografování z nějakého důvodu nepovede (zvláště platí u menších děti apod.) a nebudete-li chtít využít náhradního termínu, účtuji si 1000,- Kč v případě rodinného, dětského a portrétního fotografování a 1500,- v případě novorozeneckého fotografování. Náklady budou použity na náhradu rezervovaného termínu a ostatní náklady jako energie apod.

Více informací, tipy co s sebou a jak se na fotografování připravit Vám ráda zašlu emailem po závazné rezervaci termínu.

bottom of page